GDS module

GDS-module

  • Bied ook de meest kwetsbare patiënten laagdrempelig kijksluiter aan
  • Elk medicijnzakje automatisch voorzien van een QR-code
  • Alle informatie over medicijnen in de medicijnrol op één plek

Wat wij bieden

Als de GDS-module is geactiveerd binnen het kijksluiter-account van de zorgverlener, wordt elk zakje van de MediRol automatisch voorzien van een QR-code. Door de QR-code te scannen met de camera van een smartphone of tablet, komt de patiënt terecht in het medicatieoverzicht op www.kijksluiter.nl, waar alle kijksluiters klaarstaan van de medicijnen in het medicijnzakje. De patient heeft op deze manier laagdrempelig toegang tot de kijksluiter-video’s over zijn medicijnen. Maar ook mantelzorgers en zorgverleners die medicijnen toedienen kunnen door het scannen van de QR-code snel geneesmiddelspecifieke informatie of instructievideo’s raadplegen.

SPITS is als 1e GDS leverancier in Nederland een samenwerking aangegaan met Stichting kijksluiter. Via kijksluiter hebben patiënten op een eenvoudige manier toegang tot informatie over al hun medicatie in de MediRol. Dit bevordert zowel de medicatieveiligheid als de therapietrouw.