GDS module

GDS-module

  • Bied ook de meest kwetsbare patiënten kijksluiter laagdrempelig aan
  • Elk medicijnzakje automatisch voorzien van QR-code
  • Bied patiënten extra service
  • Alle informatie uit medicijnrol op één plek
  • Ook voor zorgverleners en mantelzorgers snel toegang tot medicatieoverzicht patiënt

Wat wij bieden

Als de GDS-module is geactiveerd binnen het kijksluiter-account van de zorgverlener, wordt elk zakje van de MediRol automatisch voorzien van een geneesmiddelspecifieke QR-code. Door de QR-code te scannen met de camera van een smartphone of tablet, komt de patiënt terecht in het medicatieoverzicht op www.kijksluiter.nl, waar alle kijksluiters klaarstaan van de medicijnen in het medicijnzakje. De patient heeft op deze manier laagdrempelig toegang tot de kijksluiter-video’s over zijn medicijn. Maar ook mantelzorgers en zorgverleners die medicijnen toedienen hebben door het scannen van de QR-code snel een overzicht van de medicijnen van de patiënt bij de hand.

SPITS is als 1e GDS leverancier in Nederland een samenwerking aangegaan met Stichting kijksluiter. Via kijksluiter hebben patiënten op een eenvoudige manier toegang tot informatie over al hun medicatie in de MediRol. Dit bevordert zowel de medicatieveiligheid als de therapietrouw.