KIJKopDiabetes

KIJKopDiabetes

KIJKopDiabetes is een online platform met meer dan 400 animatievideo’s over diabetes. Het platform is ontwikkeld in samenwerking met V&VN Diabeteszorg en een klankbordgroep bestaande uit inhoudsdeskundigen en gebruikers. Het platform heeft als doel om laagdrempelige informatie te verschaffen aan mensen met diabetes, bijvoorbeeld ter ondersteuning van zorg op afstand. De informatie op KIJKopDiabetes is in volledige onafhankelijkheid tot stand gekomen en de kwaliteit wordt bewaakt door een onafhankelijke kwaliteitscommissie.

KIJKopDiabetes bevat niet alleen KIJKsluiters voor alle relevante diabetesmedicatie, maar ook animatievideo’s over de aandoening, de symptomen, de complicaties, het belang van goede bloedglucosecontrole en tips voor het dagelijks leven met diabetes. Tevens zijn er instructievideo’s voor de meest gebruikte bloedglucosemeters en vrijwel alle (voorgevulde) pennen. Met behulp van een eenvoudig distributieprogramma kan de zorgverlener per e-mail een link versturen naar een op maat samengesteld pakket van video’s.

Neem contact met ons op via info@stichtingkijksluiter.nl als u uw organisatie aan wil melden voor KIJKopDiabetes.

Tot 1 juli 2021 was KIJKopDiabetes kosteloos beschikbaar als ondersteuning bij zorg op afstand tijdens de coronacrisis. Klik hier voor meer informatie over de kosten van KIJKopDiabetes na 1 juli 2021. De kosten van het platform en de implementatie daarvan kunnen in veel gevallen worden gecompenseerd door middel van afspraken over e-health met de zorgverzekeraar. Neem contact met ons op als u hier meer over wilt weten.

Klankbordgroep

De klankbordgroep voor KIJKopDiabetes bestaat uit de volgende leden:

  • Irma van den Boom, diabetesverpleegkundige
  • Hester van Doorninck-Elshove, huisarts en kaderarts diabetes
  • Anita Faber, diabetesverpleegkundige, onderzoeker
  • Yvonne Jongenburger, diabetesverpleegkundige
  • Etelka Renard-Mentink, diabetesverpleegkundige
  • Tim Roozendaal, diabetesverpleegkundige
  • Nicolaas Schaper, emeritus hoogleraar endocrinologie
  • Frank Snoek, hoogleraar medische psychologie
  • Agnes Staallekker, diabetesverpleegkundige
  • Chris Vereecken-van Haelst, diabetesverpleegkundige

De belangrijkste taak van de klankbordgroep is advies geven over de inhoud en de functionaliteit van KIJKopDiabetes. De klankbordgroep oefent haar taken onafhankelijk uit, zonder enige beïnvloeding van buitenaf.

Algemene Voorwaarden - Privacyverklaring

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!