FAQ

Wat zijn de voordelen van KIJKsluiter voor mijn patiënten?

De bijsluiter is de meest vertrouwde bron van informatie over geneesmiddelen, maar is voor veel mensen moeilijk te begrijpen. KIJKsluiter probeert hier een oplossing voor te bieden. KIJKsluiter is een platform met animatievideo’s waarin de belangrijkst informatie uit dbijsluiter van een geneesmiddel in begrijpelijke spreektaal wordt uitgelegd. 

Informatie wordt het beste geconsumeerd als het op maat en door een vertrouwenspersoon wordt aangeboden. Vanwege het digitale medium en de vele distributiemogelijkheden van KIJKsluiter kan vrijwel altijd de juiste KIJKsluiter op het juiste moment worden aangeboden door de zorgverlener. 

Laaggeletterden geven KIJKsluiter in testrondes gemiddeld een 8,5. Van de mensen die KIJKsluiter sinds eind 2016 gebruiken, vindt 95% de inhoud begrijpelijk. Het is aannemelijk dat een beter geïnformeerde patiënt zijn geneesmiddel beter zal gebruiken en meer zal profiteren van de gunstige effecten van dat geneesmiddel.  

Welke producten biedt Stichting KIJKsluiter?

Sinds de zomer van 2020 biedt Stichting KIJKsluiter naast KIJKsluiter ook KIJKgesprek, KIJKbericht en KIJKopDiabetes aan. Deze producten bieden ondersteuning bij uitleg in de apotheek of de spreekkamer en bij zorg op afstand. Bekijk hier de mogelijkheden.

Hoe kan ik als zorgverlener KIJKsluiter aanbieden aan mijn patiënten?

Een zorgverlener kan KIJKsluiter op maat en laagdrempelig aanbieden via een stand-alone applicatie of koppelingen met andere applicaties. Voor meer informatie klik hier. 

Welke mogelijkheden zijn er om KIJKsluiter in een ziekenhuis/zorginstelling te implementeren?

KIJKsluiter kan ook aan bed in ziekenhuizen of andere zorginstellingen aan patiënten beschikbaar worden gesteld. Neem voor informatie op maat contact met ons op.

Voor welke geneesmiddelen bestaat er een KIJKsluiter?

Met ruim 10.000 video’s is er een KIJKsluiter beschikbaar voor 95% van alle uitgiften van geneesmiddelen in Nederland. De dekkingsgraad is gebaseerd op basis van landelijke uitgifte data van de GIP databank van Zorginstituut Nederland  en Stichting Farmaceutische kerngetallen. Er worden maandelijks KIJKsluiters toegevoegd op basis van aanvragen van zorgverleners en gebruikers.

Hoe kan ik als zorgverlener controleren of een geneesmiddel is opgenomen in de bibliotheek?

De hoge dekkingsgraad stelt de zorgverlener in staat om vrijwel iedere geneesmiddelgebruiker naar KIJKsluiter verwijzen. Mocht u het geneesmiddel toch niet terug kunnen vinden in KIJKsluitervul dan onderstaand formulier in of stuur een e-mail sturen naar kwaliteit@stichtingKIJKsluiter.nl. Dan wordt het geneesmiddel toegevoegd aan de productieplanning.  

Hoe blijven al die KIJKsluiters up to date?

Updates vinden plaats aan de hand van de SmPC Insights tool van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (het CBG). Binnen drie maanden nadat een aangepaste bijsluiter wordt gepubliceerd, wordt er gecontroleerd of deze aanpassingen van invloed zijn op de inhoud van KIJKsluiter. Indien dit het geval is, wordt de betreffende KIJKsluiter aangepast. Risico- en veiligheidswaarschuwingen worden binnen een maand verwerkt in KIJKsluiter.

Hoe worden patiëntgegevens bewaard en gebeurt dit op een veilige manier?

Patiënten kunnen volledig anoniem van KIJKsluiter gebruik maken via de webapplicatie van KIJKsluiter. Er wordt geen enkel persoonsgegeven opgeslagen en er worden geen cookies geplaatst.

 

Indien een gebruiker zijn instellingen (taal, geslacht, leeftijd) wil vastleggen, en/of zijn video’s wil bewaren, dan kan de gebruiker een account aanmaken waarin hij geïdentificeerd wordt aan de hand van zijn e-mailadres. Gegevens gekoppeld aan dit e-mailadres worden versleuteld opgeslagen achter een wachtwoord. Dit wachtwoord is eveneens versleuteld en is noch voor Stichting KIJKsluiter, noch voor Zorganimaties en haar softwareontwikkelaars inzichtelijk.

 

De wijze waarop Stichting KIJKsluiter en Zorganimaties (de producent van KIJKsluiter) omgaan met persoonsgegevens, en in het bijzonder met medische gegevens, is volledig in lijn met de eisen die de Europese en Nederlandse privacywetgeving (AVG) daaraan stelt. De wijze waarop opgeslagen gegevens worden gebruikt, wordt gecontroleerd door een onafhankelijke Stichting Databeheer, die aanvragen tot verwerking van gegevens door derden beoordeelt in het licht van maatschappelijke en/of wetenschappelijke relevantie.

 

Klik hier voor de privacyverklaring.

Wanneer kan de apotheek patiënten het beste naar KIJKsluiter verwijzen?

De eerste en tweede uitgiftes zijn uitgelezen momenten om de patiënt Kijksluiter aan te bieden. Maar problemen met therapietrouw ontstaan vooral in een later stadium. Het ligt daarom voor de hand om Kijksluiter ook bij reguliere uitgiftes aan te bieden, met als doel dat patiënten Kijksluiter altijd bij de hand zullen hebben. Liever Kijksluiter een keer te veel aanbieden, dan te weinig.

Hoe kan de apotheek KIJKsluiter implementeren?

Bekijk hier de mogelijkheden voor het distribueren van KIJKsluiter. Om de apotheken die nog geen passende distributiemethode hebben gevonden, of nog niet de gelegenheid hebben gehad om KIJKsluiter goed te implementeren, te ondersteunen werkt Stichting KIJKsluiter samen met Pharmalead. Lees hier meer.

Wat zijn de voorwaarden van de zorgverzekeraar om de toeslag op KIJKsluiter te ontvangen?

Via het kwaliteitsbeleid stimuleren verschillende zorgverzekeraars de inzet van KIJKsluiter. Bekijk hieronder de voorwaarden van de verschillenden zorgverzekeraars:

Ondanks het feit dat niet elke zorgverzekeraar een toeslag beschikbaar stelt, kunnen apotheken KIJKsluiter aan alle patiënten aanbieden, onafhankelijk bij wie zij verzekerd zijn. De opslag van bovenstaande verzekeraars is meestal ruimschoots voldoende voor brede implementatie en distributie.

Het volgen van een e-learning is een voorwaarde om voor de opslag van Zilveren Kruis in aanmerking te komen. Wat houdt de KIJKsluiter e-learning in?

Het is de bedoeling dat alle baliemedewerkers van de apotheek de KIJKsluiter e-learning volgen. De e-learning kan op ieder moment gevolgd worden en neemt niet meer dan 1 uur tijd in beslag. In de e-learning komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

  • Waarom KIJKsluiter? 
  • De inhoud van KIJKsluiter 
  • Hoe werkt KIJKsluiter voor de patiënt? 
  • Hoe kan de apotheek KIJKsluiter optimaal inzetten? 
Het deelnemen aan de benchmarksessies is een voorwaarde om voor de opslag van Zilveren Kruis in aanmerking te komen. Wat houden de benchmarksessies in?

Stichting KIJKsluiter monitort en analyseert het gebruik van KIJKsluiter. Eens per kwartaal wordt in een benchmarksessie het gebruik van KIJKsluiter geëvalueerd. Ook wordt er een update gegeven van de distributiemogelijkheden en worden best practices gedeeld. De sessies kunnen on demand worden bekeken en duren maximaal 1 uur.

Wat kost KIJKsluiter?

Klik hier om naar een overzicht van de kosten voor KIJKsluiter te gaan. 

Is KIJKopDiabetes inbegrepen bij het KIJKsluiter account?

Het KIJKopDiabetes platform is ontwikkeld in samenwerking met V&VN Diabeteszorg en staat los van het KIJKsluiter account. Het gebruik van het distributieprogramma voor KIJKopDiabetes is kosteloos tot 1 juli 2021. Aanmelden kan via de online toolkit van de NDF.

Wat kost het gebruik van het KIJKopDiabetes platform in 2021?

Wij streven ernaar dat het platform ook in 2021 gratis beschikbaar blijft. We zijn hierover in overleg met verschillende partijen, waaronder zorgverzekeraars.

Mocht externe financiering in 2021 onverhoopt niet (volledig) lukken dan zullen wij genoodzaakt zijn om een kleine jaarlijkse bijdrage aan de zorgverlener te vragen voor de distributie, software-onderhoud en periodieke actualisatie.

De kosten voor KIJKopDiabetes zullen naar verwachting maximaal €100 per zorgverlener per jaar bedragen.

Is de informatie op KIJKopDiabetes onafhankelijk?

Alle animatievideo’s op KIJKopDiabetes zijn in volledige onafhankelijkheid tot stand gekomen.

 

Video’s over geneesmiddelen zijn gemaakt op basis van geregistreerde bijsluiterteksten. Indien er meerdere merken van een geneesmiddel beschikbaar zijn wordt uitsluitend de stofnaam genoemd.

 

Er is bewust voor gekozen om geneesmiddelen en medische hulpmiddelen wel met naam en toenaam in de instructievideo’s te noemen en te tonen. Dit doen we om de herkenbaarheid voor de gebruiker te vergoten, zodat er zo min mogelijk verwarring kan ontstaan bij het volgen van de instructies. Stichting KIJKsluiter, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (het CBG) en een onafhankelijke kwaliteitscommissie borgen de kwaliteit. De manier waarop geneesmiddelen en hulpmiddelen worden besproken en in beeld komen is consistent en steeds in dezelfde neutrale setting. Daardoor krijgt geen enkel product of hulpmiddel een voorkeursbehandeling.

Waarom moet ik een verwerkersovereenkomst ondertekenen?

Wanneer u een KIJKsluiter distributieaccount voor zorgverleners heeft afgesloten kunt u gebruik maken van alle distributiemethoden van KIJKsluiter. Indien er gebruik wordt gemaakt van een methode waarbij een herleidbaar persoonsgegeven wordt gedeeld met en verwerkt door Stichting KIJKsluiter, is een verwerkersovereenkomst verplicht in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 

Persoonsgegevens die verwerkt kunnen worden zijn: e-mailadres, leeftijdscategorie, geslacht, taalkeuze, zorgverlener, type medicijn en de reden waarvoor het medicijn gebruikt wordt. Deze gegevens worden verwerkt om de juiste video uit de KIJKsluiter database te selecteren en beschikbaar te stellen aan de betreffende patiënt. Deze gegevens worden niet bewaard. 

 

U bent als zorgverlener verwerkingsverantwoordelijk voor deze gegevens. Stichting KIJKsluiter is de verwerker. (Zie ook onze Privacy Verklaring op www.kijksluiter.nl.) Volgens de AVG zijn wij samen verantwoordelijk voor het aangaan van een verwerkersovereenkomst. De verwerkersovereenkomst die onderdeel uitmaakt van onze Algemene Voorwaarden is volledig conform het model verwerkersovereenkomst Brancheorganisaties Zorg. Mocht u toch liever gebruik maken van een andere verwerkersovereenkomst dan horen wij dat graag. 

 

Wij maken uit praktische overwegingen geen onderscheid tussen zorgverleners op basis van de toegepaste distributiemethode, dus vragen wij alle zorgverleners een verwerkersovereenkomst te tekenen. De overeenkomst is echter pas van toepassing als u nu of in de toekomst gebruik maakt van een methode waarbij het e-mailadres van de patiënt wordt gedeeld met Stichting KIJKsluiter. 

 

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met privacy@stichtingkijksluiter.nl. 

Algemene Voorwaarden - Privacyverklaring

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!