Over Stichting Kijksluiter

Waarom Kijksluiter?

11 miljoen Nederlanders gebruiken structureel geneesmiddelen, en per jaar vinden er 225 miljoen uitgiften van geneesmiddelen plaats. Ruim 30% van de voorgeschreven geneesmiddelen wordt niet of niet goed gebruikt. Dit leidt tot onnodige ziektelast voor de patiënt, verspilling van geneesmiddelen en extra (zorg)kosten voor de maatschappij. Goed gebruik begint bij kennis en begrip van het geneesmiddel. De bijsluiter is in de thuissituatie de meeste gebruikte en vertrouwde bron van informatie, maar is voor velen onbegrijpelijk. Met name voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Recent onderzoek toont aan dat informatie met eenvoudige teksten, afbeeldingen en animaties de boodschap het beste overbrengt. Dat geldt voor zowel mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden als mensen met adequate gezondheidsvaardigheden.Kijksluiter biedt hiervoor een oplossing.

Waarom animatievideo’s?
Video’s zijn bij uitstek geschikt voor ingewikkelde informatie zoals de bijsluiter, omdat geschreven tekst kan worden vervangen door eenvoudige spreektaal en de informatie visueel kan worden ondersteund. Animatievideo’s zijn bovendien goed te personaliseren naar de gebruiker, waardoor informatie op maat kan worden aangeboden. In het geval van Kijksluiter herkent de gebruiker zich in de animatie doordat geslacht, leeftijd en taal overeenkomen met de persoonlijke situatie.

Bekijk hier hoe Kijksluiter wordt beoordeeld door haar gebruikers!

Over Stichting Kijksluiter

Stichting Kijksluiter heeft als primair doel goed geneesmiddelgebruik te bevorderen door laagdrempelige informatie te bieden voor iedereen, ongeacht opleidingsniveau, taal of achtergrond.

Kijksluiter is in korte tijd uitgegroeid tot een breed gedragen hulpmiddel voor het verbeteren van kennis en begrip over geneesmiddelen. Er zijn al meer dan 400.000 gebruikers, maar dat is nog slechts een fractie van de 11 miljoen Nederlanders die structureel geneesmiddelen gebruiken. Voor maximaal effect is een breed bereik nodig en moet Kijksluiter op zoveel mogelijk plekken en op verschillende manieren laagdrempelig beschikbaar gesteld kunnen worden. Dit is de reden waarom Stichting Kijksluiter is opgericht.

Kijksluiter is een product van Zorganimaties en wordt in Nederland uitsluitend door Stichting Kijksluiter beschikbaar gesteld. Stichting Kijksluiter borgt de onafhankelijkheid en de kwaliteit en van de bibliotheek en doet onderzoek naar het gebruik ervan. Aan het gebruik van de bibliotheek zijn geen kosten verbonden. Stichting Kijksluiter biedt de zorgverlener verschillende mogelijkheden en applicaties om de Kijksluiter bibliotheek voor zijn patiënten te ontsluiten. Afhankelijk van de manier van ontsluiting zijn hier kosten aan verbonden.

Algemene Voorwaarden - Privacy statement

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!