Gebruik is kosteloos

Gebruik is kosteloos

In de hoop een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de zorg van diabetespatiënten ten tijde van corona is besloten om het platform voor de duur van 2020 kosteloos ter beschikking te stellen aan zorgverleners en hun patiënten zonder enige verplichting nadien. Individuele gegevens van gebruikers worden niet bewaard. Via onderstaande knop kunt u zich aanmelding. Na aanmelding ontvangt u van ons een link om het distributieprogramma te installeren en gegevens om in te loggen in uw distributieaccount. Vanzelfsprekend met daarbij behorende uitleg en instructies voor gebruik.

Het beschikbaar stellen van het online platform KIJKopDiabetes is een initiatief van Stichting KIJKsluiter en de Nederlandse Diabetes Federatie en wordt in 2020 mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk, … en …

Inzicht in informatieconsumptie

Om nieuwe inzichten te krijgen in de informatiebehoefte van diabetespatiënten, de drijfveren voor informatieconsumptie en de effectiviteit van het platform worden alleen algemene kwantitatieve data over het gebruik van het platform vastgelegd. Deze gegevens zullen algemeen beschikbaar worden gesteld en gepubliceerd. Hiertoe werkt Stichting KIJKsluiter samen met de Hogeschool Utrecht en het Nivel.

Algemene Voorwaarden - Privacy Statement

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!