Zorgverleners en patiënten

Voor zorgverleners en patiënten met diabetes

KIJKopDiabetes wordt door zorgverleners aangeboden aan de patiënt. Dit zorgt voor een betere consumptie van de geboden informatie en vertrouwen bij de patiënt. De zorgverlener (of een applicatie die de zorgverlener gebruikt) zorgt ervoor dat de patiënt direct toegang krijgt tot de juiste animatievideo’s die voor hem of haar van toepassing zijn.

KIJKopDiabetes biedt naast video’s ook ondersteunende functionaliteiten om kennisvergaring te stimuleren en ondersteuning te bieden. Er zijn kennistestjes om te controleren of informatie goed is begrepen en doorverwijzingen naar algemeen erkende websites voor aanvullende informatie. Daarnaast kan er contact worden gezocht met de zorgverlener die het platform aan de patiënt heeft aangeboden. Binnen het platform is er voor iedere zorgverlener een specifieke omgeving gecreëerd, zodat de zorgverlener inzicht krijgt in welke mate het platform door zijn patiënten wordt gebruikt.

Distributie van informatie op maat

De distributie van de animatievideo’s verloopt via de zorgverlener. Met behulp van een gebruiksvriendelijk programma kan de zorgverlener per e-mail eenvoudig een link naar de patiënt versturen met een op maat samengesteld pakket van video’s, die de patiënt kan bekijken in een omgeving die specifiek is gemaakt voor u als zorgverlener.

Impressie

Algemene Voorwaarden - Privacy Statement

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!