4 maart 2021

De vaccinatiecampagne tegen COVID-19 is in volle gang is en veel apothekers zijn lokaal betrokken bij het vaccineren van kwetsbare groepen. Ook als de apotheek niet direct betrokken is bij het vaccineren, krijgt de apotheek regelmatig vragen over de veiligheid, de bijwerkingen en de effectiviteit van het COVID-19 vaccin. Om de apotheken te ondersteunen bij het geven van begrijpelijke en laagdrempelige informatie over het vaccin hebben wij verschillende video’s over het COVID-19 vaccin toegevoegd aan de KIJKsluiter bibliotheek. Hiermee kan de apotheek een belangrijke bijdrage leveren aan het verhogen van de vaccinatiegraad. Ook zijn een aantal algemene video’s beschikbaar over COVID-19, bijvoorbeeld over hoe je verspreiding van het virus kunt voorkomen.

De apotheken kunnen deze video’s delen met hun patiënten via de berichtenmodule in hun KIJKsluiter account. Deze berichtenmodule stellen wij in ieder geval tot 1 september gratis ter beschikking.

Patiënten ontvangen de videoberichten in zowel de mobiele app als via de website www.kijksluiter.nl. In de mobiele app worden patiënten door middel van een pushnotificatie op de hoogte gesteld van het bericht.

Binnenkort worden ook andere video’s aan de berichtenmodule toegevoegd die de apotheek met de patient kan delen, denk aan onderwerpen zoals: Wat is een biosimilar, Medicijnen en de zon, Koel bewaren en Wat doet een apotheker? Hierover ontvangen apotheken te zijner tijd bericht.