17 juli 2019

Via het riool en de rioolzuivering, belanden resten van medicijnen in het milieu. Dat gebeurt vooral via de urine en ontlasting van patiënten maar ook doordat resten (vloeibare) medicijnen in de gootsteen worden weggespoeld. In het oppervlaktewater kan dit schadelijk zijn voor vissen en kleine ongewervelde dieren. Dit kan bijvoorbeeld zorgen voor geslachtsverandering, weefselschade en afwijkingen in het gedrag. Medicijnresten komen ook voor in bronnen van drinkwater.

Tel daarbij op dat door vergrijzing medicijngebruik steeds meer toeneemt, en dat door klimaatverandering (droogte), goede drinkwaterzuivering nog meer inspanning kost. Hierom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk medicijnresten in het milieu terechtkomen. Alle partners in de keten nemen maatregelen; zowel de farmaceutische industrie als waterbeheerders.

Maar wat kunnen zorgverleners doen? Het gepast voorschrijven en gepaste hoeveelheden medicatie uitgeven is al een goed begin. Spoel resten vloeibare geneesmiddelen niet door de gootsteen maar druk de resten uit op een tissue en gooi die in de juiste afvalbak. Stimuleer patiënten om overgebleven medicatie weer in te leveren en voorkom dat zij hun glazen of kunststof medicijnflesjes thuis schoonspoelen.

Momenteel wordt een module ontwikkeld om hiermee binnen uw FTO  verder aan de slag te gaan.

Wilt u hier meer informatie over? U kunt een e-mail sturen naar: caroline.moermond@rivm.nlbastiaan.venhuis@rivm.nl of marc.de.rooy@minienw.nl.