31-08-2018

Kijksluiter is een bibliotheek van ruim 5.000 animatievideo’s, waarin de belangrijkste informatie uit de bijsluiter van een medicijn in begrijpelijke spreektaal wordt uitgelegd. De video’s zijn afgestemd op het geslacht en de leeftijd van de gebruiker en de reden van gebruik van het medicijn. Kijksluiter is beschikbaar in vier talen (Nederlands, Engels, Turks en Arabisch).

Kijksluiter is geschikt voor iedereen en is met name ontwikkeld met het oog op mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. In samenwerking met Stichting Pharos en de taalambassadeurs van Stichting ABC zijn de video’s en de mobiele app van Kijksluiter geoptimaliseerd. Het taalgebruik is verder vereenvoudigd en het gebruik is zo makkelijk mogelijk gemaakt. Tevens zijn de video’s interactief gemaakt, zodat je via duidelijke knoppen in het menu naar een gewenst onderwerp kunt gaan.

Kijksluiter wordt inmiddels breed gebruikt en vanaf 2019 wordt de apotheek door de zorgverzekeraar beloond voor het inzetten van Kijksluiter. Hiermee wordt de apotheek in staat gesteld om Kijksluiter aan al haar geneesmiddelgebruikers aan te bieden. Dat is een mooie ontwikkeling, maar toch is het niet vanzelfsprekend dat daarmee de mensen, die het meest van de begrijpelijke informatie in Kijksluiter profiteren, worden bereikt. Voor hen moeten er vaak nog andere drempels worden weggenomen.

Daarom wil Stichting Kijksluiter graag in contact komen met mensen of organisaties, die kunnen helpen om juist deze mensen te bereiken en verder te helpen. Tijdens de Week van de Alfabetisering stellen wij 10.000 gratis Kijksluiter apps beschikbaar voor concrete projecten of initiatieven waarbij mensen praktisch op weg worden geholpen met Kijksluiter. Denk aan ondersteuning bij de installatie van de Kijksluiter app, klaarzetten van video’s in de Kijksluiter app, etc.

Heeft u een goed idee of staat uw organisatie in direct contact met mensen die geholpen zijn met Kijksluiter en wilt u een rol spelen om hen met Kijksluiter op gang te helpen, stuur dan een e-mail naar info@stichtingkijksluiter.nl. Geef daarbij kort aan wat uw idee of plan is, hoeveel mensen u daarmee denkt te bereiken en waarom u dat belangrijk vindt. De Kijksluiter apps worden verdeeld* over de aangemelde initiatieven op basis van de haalbaarheid en motivatie.

Deadline voor aanmelding is 17 september 2018. Bekendmaking van de geselecteerde initiatieven is op 28 september 2018.

*Maximaal 1.000 Kijksluiter apps per initiatief.