13 juli 2018- PERSBERICHT

Zilveren Kruis gaat vanaf 2019, als eerste zorgverzekeraar, apothekers ondersteunen en stimuleren bij de inzet van Kijksluiter.

Beloning voor apothekers
In het Kwaliteitsbeleid 2019 worden de verschillende manieren waarop apothekers Kijksluiter kunnen aanbieden toegelicht. Middels een opslag op het basistarief hoopt Zilveren Kruis apothekers te stimuleren bij de inzet van Kijksluiter. ‘Kijksluiter is een waardevolle toevoeging aan de voorlichting door de apotheek’, vertelt Casper Smit, beleidsontwikkelaar bij Zilveren Kruis. ‘Correct medicijngebruik is goed voor onze verzekerden, maar ook voor de hele maatschappij.’

De bijsluiter begrijpelijk(er) gemaakt
In aanvulling op het begeleidingsgesprek bij uitgifte van een nieuw medicijn draagt Kijksluiter bij aan goed gebruik van geneesmiddelen. Stefan Faas, adviserend apotheker bij Zilveren Kruis: ‘De kracht van Kijksluiter is dat het de bijsluiter voor vrijwel iedereen begrijpelijk maakt. Ook voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven of anderstalig zijn. Daarom gaan we het gebruik van Kijksluiter door apothekers stimuleren’.

Goed medicijngebruik dankzij eHealth
Ongeveer 30% van de Nederlanders heeft moeite met het begrijpen en toepassen van schriftelijke medische informatie, zoals de bijsluiter. Dat is waar Kijksluiter een oplossing biedt. Afke de Jong, bestuurder van Stichting Kijksluiter: ‘Het is geweldig dat Zilveren Kruis dit doet. Het is een belangrijke mijlpaal in onze missie om alle Nederlanders in staat te stellen om van Kijksluiter gebruik te maken.’

Ook Robbert van Bokhoven, programmaleider eHealth4all bij Pharos, het expertisecentrum gezondheidsverschillen, is verheugd: ‘Kijksluiter is een mooi voorbeeld van eHealth die toegankelijk is voor iedereen. We zijn blij dat Zilveren Kruis dit initiatief neemt. Goed medicijngebruik draagt bij aan het terugdringen van gezondheidsverschillen.’

Apotheken kunnen zich tot 1 november 2018 aanmelden voor een Kijksluiter account, zodat vanaf 1 januari 2019 iedere geneesmiddelgebruiker hiervan kan profiteren.