3 april 2018- Tijdens de E-healthweek organiseerden wij samen met Health Base een rondetafelgesprek met patiënten over geneesmiddelinformatie en het gebruik van e-health. Tijdens deze bijeenkomst is er een videoregistratie gemaakt. De video geeft een waardevol beeld van het huidige gebruik van digitale geneesmiddelinformatie en de behoefte van de patiënt op dit gebied. Hieronder kunt u de video bekijken.
De belangrijkste conclusies die voortkwamen uit de discussies tijdens de bijeenkomst waren:

1) Er is grote behoefte aan herkenbare betrouwbare informatie, die op één plek beschikbaar wordt gesteld. De dokter en de apotheek zouden naar diezelfde plek moeten verwijzen. Ook het ziekenhuis moet zoveel mogelijk naar dezelfde informatie verwijzen, zodat er geen verwarring kan ontstaan. De overheid zou hier een rol in kunnen/moeten spelen.

2) Mobiele apps voor medicijnen worden nog weinig gebruikt. Ze zijn vaak te ingewikkeld om mee te beginnen en de toegevoegde waarde is nog onduidelijk/onbekend. Persoonlijke begeleiding bij het installeren en gebruik ervan zou de patiënt helpen.

3) Er is een nadrukkelijke behoefte aan meer evaluatie van het geneesmiddelgebruik samen met de zorgverlener. Wat gebruikt u nog? Hoeveel? Hoe gaat dat? Helpt het u voldoende?

4) En ten slotte, het gecombineerde aanbod van Kijksluiter en Health Base is zeer gewaardeerd door de aanwezigen. De mogelijkheid om zelf te kunnen kiezen tussen kijken of lezen, de overzichtelijke indeling van de informatie en de personalisatie van de informatie, oftewel informatie op maat, kwamen nadrukkelijk naar voren als toegevoegde waarde.