19 december 2017- Sinds de introductie van Kijksluiter een jaar geleden is er veel gebeurd. De bibliotheek is verder uitgebreid, alle Kijksluiters zijn beschikbaar gekomen in het Turks en het Engels en de eerste koppelingen met apotheeksystemen zijn tot stand gebracht. Om Kijksluiter nog completer te maken voor de patiënt zijn er instructievideo’s van de LAN en KNMP geïntegreerd.

Waardevolle aanvulling
De LAN heeft in samenwerking met de KNMP een bibliotheek opgebouwd met instructievideo’s over het gebruik van inhalatiemedicatie. Deze video’s hebben een vergelijkbare doelstelling als Kijksluiter, namelijk om betrouwbare en begrijpelijke informatie over geneesmiddelen te bieden, en zijn een waardevolle aanvulling op Kijksluiter.

Door de samenwerking met de LAN kunnen gebruikers van Kijksluiter naast de Kijksluiter van hun inhalatiemedicatie ook de betreffende instructievideo van de LAN bekijken. Zo is de informatie over het geneesmiddel zelf, en de informatie over de manier waarop dat geneesmiddel moet worden toegediend samen beschikbaar. De patiënt kan de instructievideo’s bekijken door op de knop ”Instructies” te klikken onderaan de video. Indien er meer inhalatoren van toepassing zijn op het middel, dan kan de patiënt de juiste inhalator kiezen aan de hand van plaatjes (zie de onderstaande afbeeldingen).