6 november 2017- Digitalisering van ouderenzorg, het gebruik van meetapparatuur, gps trackers, je hoort er steeds meer over maar werkt dat nu ook echt? En hoe gaan we nu en in de toekomst respectvolle en betekenisvolle zorg leveren voor een almaar groeiende groep kwetsbare ouderen? Op dinsdag 28 november van 16:00 tot 18:00 uur organiseert De Zorginnovatiewinkel Rotterdam een mini-symposium over moderne wijkzorg.

Voor wie?
Burgers, zorgverleners uit eerste en tweedelijn, beleidsmedewerkers WMO, sociale wijkteams en zorgbestuurders en managers van zorginstellingen.

Programma
Bas Holten (strategisch omgevingsmanger Wonen en Ruimte, provincie Zuid Holland) en Susan van Klaveren (Platform 31) geven een inspirerende presentatie over de meerwaarde van Woonzorgwijzer in kwetsbare wijken.

Afke de Jong geeft een presentatie over Kijksluiter. Goed medicijngebruik begint bij goede voorlichting. Kijksluiter stimuleert kennis en begrip van een medicijn, en stelt daarmee de gebruiker in staat het medicijn beter te gebruiken, met meer effectiviteit en minder ziektelast. Medicatieveiligheid gaat natuurlijk over meer dan alleen kennis en begrip van medicijnen. Maar ook voor medicatieveiligheid zijn kennis en begrip basisvoorwaarden, niet alleen voor de gebruiker en zijn mantelzorger, maar ook voor de zorgverleners die betrokken zijn bij de juiste aanreiking of toediening van het medicijn.

Deelname inclusief netwerkborrel is kosteloos. Meld je hier aan.

Tijd: 16:00-18:00
Locatie: Zorginnovatiewinkel Rotterdam