26 januari 2017- Tijdens het symposium “Op weg naar eHealth voor iedereen”, georganiseerd door Stichting Pharos, is vandaag de prijs voor het beste idee uitgereikt aan Kijksluiter. De prijs werd uitgereikt door directeur-generaal Angelique Berg van het Ministerie van VWS.

Uit ruim 50 inzendingen koos een jury van professionals in de zorg én – nog veel belangrijker – een jury van mensen, die moeite hebben met lezen en schrijven, KIJKSLUITER uit als meest toegankelijke eHealth oplossing.

Maar liefst 11 miljoen mensen gebruiken regelmatig medicijnen en daarbij gaat het in 30-40% van de gevallen niet goed. Met Kijksluiter proberen we mensen op een laagdrempelige en plezierige manier te bereiken, en de meest belangrijke informatie van de bijsluiter van een medicijn effectief over te dragen aan iedereen.

Monica van Berkum, directeur van Stichting Pharos: “Goed medicijngebruik is bij laaggeletterden een extra groot probleem. Kijksluiter kan met haar grote bereik daar veel aan verbeteren. Het is daarom goed dat Kijksluiter deze prijs gewonnen heeft.”

In de komende maanden zal de bruikbaarheid van Kijksluiter verder worden verbeterd door:

  • Vertaling in het Turks, Arabisch en Engels, zodat mensen, die onze taal niet goed spreken ook gebruik kunnen maken van Kijksluiter.
  • Ondertiteling, om mensen met een gehoorbeperking tegemoet te komen.
  • En ten slotte, door beelden of iconen toe te voegen, om de begrijpelijkheid voor laaggeletterden te vergroten.

Kijksluiter is verheugd en trots dat zij, twee maanden na introductie, al wordt herkend als een zeer toegankelijk en bruikbaar hulpmiddel voor iedereen. De mensen van Kijksluiter staan ervoor om dat helemaal waar te blijven maken!

Kijksluiter 2