Wat is Kijksluiter?

Kijksluiter maakt de bijsluiter begrijpelijk

Kijksluiter is een bibliotheek van ongeveer 7.000 animatievideo’s, waarin de belangrijkste informatie uit de bijsluiter van een geneesmiddel in begrijpelijke spreektaal wordt uitgelegd. Kijksluiter is inhoudelijk volledig gebaseerd op de bijsluiter, maar vervangt deze niet. Er is een Kijksluiter beschikbaar voor meer dan 95% van alle uitgiften van geneesmiddelen in Nederland.

Kijksluiter is bedoeld om thuis in alle rust te bekijken, eventueel samen met een familielid of mantelzorger. De video’s zijn gepersonaliseerd naar geslacht, leeftijd en de reden waarvoor het geneesmiddel is voorgeschreven. Kijksluiter is beschikbaar in verschillende talen, namelijk Nederlands (inclusief ondertiteling), Engels, Turks en Arabisch.

Sinds december 2018 werkt Stichting Kijksluiter officieel samen met het Ministerie van Volksgezondheid (VWS) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) om de kwaliteit en volledigheid van Kijksluiter te borgen. Zorgverzekeraars stimuleren de distributie van Kijksluiter, zodat geneesmiddelgebruikers de juiste Kijksluiter, op het juiste moment, zo laagdrempelig mogelijk krijgt aangeboden. Reeds 80% van alle apotheken biedt Kijksluiter aan. Daarnaast wordt Kijksluiter aangeboden door ziekenhuizen, huisartsen, patiënt gebonden omgevingen (PGO’s) en vele andere partijen, zodat zoveel mogelijk geneesmiddelgebruikers kunnen worden bereikt.

Wat is Kijksluiter?

Algemene Voorwaarden - Privacy Statement

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!