Wat is Kijksluiter?

KIJKsluiter maakt de bijsluiter begrijpelijk

KIJKsluiter is een platform met onder andere ruim 8.000 animatievideo’s waarin de belangrijkste informatie uit de bijsluiter van een geneesmiddel in begrijpelijke spreektaal wordt uitgelegd. KIJKsluiter is inhoudelijk volledig gebaseerd op de bijsluiter, maar vervangt deze niet. Er is een KIJKsluiter-video beschikbaar voor meer dan 95% van alle uitgiften van geneesmiddelen in Nederland. De video’s zijn gepersonaliseerd naar geslacht, leeftijd, toedieningsvorm en de reden waarvoor het geneesmiddel is voorgeschreven. KIJKsluiter is beschikbaar in verschillende talen, namelijk Nederlands (inclusief ondertiteling), Engels, Turks en Arabisch. KIJKsluiter wordt door de apotheek aangeboden aan geneesmiddelgebruikers.

Maar KIJKsluiter beidt meer! Door gebruik te maken van de distributie applicatie van KIJKsluiter kunnen allerlei additionele diensten en informatie worden aangeboden die goed gebruik van geneesmiddelen ondersteunen.

Sinds december 2018 werkt Stichting KIJKsluiter officieel samen met het Ministerie van Volksgezondheid (VWS) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) om de kwaliteit en volledigheid van KIJKsluiter te borgen. Zorgverzekeraars stimuleren de distributie van KIJKsluiter, zodat geneesmiddelgebruikers de juiste KIJKsluiter, op het juiste moment, zo laagdrempelig mogelijk krijgt aangeboden. Ongeveer 90% van alle apotheken biedt KIJKsluiter aan. Daarnaast is KIJKsluiter beschikbaar in ziekenhuisportalen, gezondheidsapps en binnenkort patiënt gebonden omgevingen (PGO’s).

Zorg op afstand

Voor goed gebruik van geneesmiddelen is kennis en begrip bij de gebruiker essentieel. De eerste uitleg vindt normaliter plaats in de apotheek bij uitgifte van het geneesmiddel. Hierbij moet rekening gehouden worden met het feit dat zeker 30% van de apotheekbezoekers beperkt gezondheidsvaardig is. Dit is onder ‘normale’ omstandigheden al geen sinecure, maar onder de huidige omstandigheden is het praktisch vrijwel onmogelijk om goede uitleg te geven.

KIJKsluiter kan in de thuissituatie een goede bron van informatie zijn, maar KIJKsluiter is geen vervanging voor het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel. Daarom stelt Stichting KIJKsluiter binnenkort een nieuwe applicatie (KIJKgesprek) en additionele functionaliteit beschikbaar in de KIJKsluiter mobiele app (KIJKbericht), die ingezet kunnen worden ter ondersteuning van het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel. We hopen dat deze toevoegingen oplossend kunnen zijn voor de noodzakelijke zorg op afstand ten gevolge van de coronacrisis. Houd onze website en berichtgeving in de gaten. We doen er alles aan om deze toevoegingen zo snel mogelijk beschikbaar te maken, tegen sterk gereduceerde tarieven.

Algemene Voorwaarden - Privacy Statement

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!